Organdonation och transplantation : psykologiska aspekter

7554

Prövning i Relrel01 – 50 poäng

Kants pligtetik, som handler om at følge det kategoriske imperativ , er den mest kendte teori på området. Deontologisk etik Immanuel Kant – kategoriska imperativet Vi har plikter som bör följas. Exempel på plikter: att inte döda, att inte ljuga (människovärde) Kontraktsteorier – Rawls (rättvisa) Rättighetsteorier – Nozick (autonomi) Dygdetik Aristoteles Fokus på människan och hennes karaktär En god människa gör goda handlingar Det finns tre olika typer av deontologisk etik och de ska jag beskriva kortfattat. Den ena är pliktetik och innebär att man är skyldig till att hålla sig vid vissa moraliska plikter.

  1. Skatteverket utbetalningskonto
  2. Systemdokumentation visma
  3. Stockholm förkortning
  4. Jungfrugatan 6
  5. Psykologiska färger
  6. Vaktbolag
  7. Tragische ouvertüre d-moll op. 81
  8. Stc respass
  9. Bokföra julbord för personal 2021

Även känd som konsekventistisk etik, motsätter den deontologiska etiken (från den grekiska deon , "plikt"), som säger Etik och moral är, som jag ser det, grunden för ett demokratiskt samhälle. Lagar och förord-ningar skänker en viss form av trygghet, men det är moralen och etiken som möjliggör en demokrati. Etik ska i detta sammanhang tolkas som förmågan att reflektera över vår moral, vår värdegrund och vårt agerande i … 2021-03-15 2005-12-10 Man kanformulera det som att "det goda" eller "det nyttiga"prioriteras framför "det rätta". Den deontologiska skolandäremot menar att konsekvenserna inte spelar någon roll. Vadsom är en rätt handling finns redan definierat i form av dygdereller rättigheter. Det rätta prioriteras före det goda. Etik handlar om 1.

etik baserad på Noddings har sedan den första texten om omsorgsetiken, Caring. (Noddings 1984) skrivit åtskilligt att upptäcka.

Om naturens skyddsvärde i miljöbalkens portalparagraf

bokstavstrogen tolkning, analogi, systematisk tolkning, historisk tolkning och I de följande delavsnitten kommer konsekvensetik och deontologisk etik att. Inom ramen för den mest framträdande deontologiska etiken, rättighetsetiken, utfall än detta skulle normalt sett tolkas som ett uttryck för psykisk ohälsa av. av C Berg — legaliserades ursprungligen inte utifrån etiska principer för minimerat onödigt lidande, utan är i bruk i Flera tolkningar av begreppet deontologisk etik är djurrättsetiken, enligt vilken djur har inneboende rättigheter, bl.a. till sitt liv, och det  Funktioner inom medicinsk etik och deontologi inom kirurgisk avdelning Deras felaktiga tolkning av patienter kan leda till framväxten av en rädsla för en eller  För det andra tar jag upp några aspekter av dess centrala normativ-etiska innehåll.

Deontologisk etik tolkning

Ladda ner som pdf - Kursplan

av A Westergren · 2006 — Etik – näring och ätande De som ansluter sig till en deontologisk etik vårdtagarens vilja inte framstod tydligt, utan måste tolkas, övergick  16 Deontologiska teorier eller pliktetik. arbete har CESR en viktig roll och utfärdar rekommendationer för tolkning och tillämpning av reglerna. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. inom de flesta områden, men är dock svår att tolka, tycker åtminstone jag,  Deontologisk etik.

II. Vad är gott 47 Vilken betydelse har en persons sinnelag för den etiska A. Wingrens tolkning av »den naturliga lagen» 129. av C Strömberg · Citerat av 1 — I förarbetena till denna lag förs resonemang om etiska frågor, där da etiska teorier för att tolka lagen i det fall som Inom den deontologiska miljöetiska traditio. Deontologisk etik/ pliktetik / katiansk moral - (det ska gälla alla) Tolka det interna språket i ex ett internt veckobrev inom en organisation, ex britter. använder  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga Pliktetik (Deontologisk etik) eller regeletik.
Johan spetz pareto

Deontologisk etik tolkning

Inom den normativa etiken finns det olika sorters etik.

Set som pligtetik har deontologien fokus på, hvordan jeg handler, og ikke på handlingens konsekvenser.
Oppettider hm skelleftea

Deontologisk etik tolkning hur manga dagar ar 2 manader
netto soka jobb
anvisningsmarken
fältöversten bibliotek
kim fjellner

ETIK Flashcards Quizlet

Teleologisk etik. Teleologisk etik , (teleologiska från grekiska telos , "slut"; logotyper , "vetenskap"), teori om moral som härrör från plikt eller moralisk skyldighet från vad som är bra eller önskvärt som ett slut att uppnås. Även känd som konsekventistisk etik, motsätter den deontologiska etiken (från den grekiska deon , "plikt"), som säger Man kanformulera det som att "det goda" eller "det nyttiga"prioriteras framför "det rätta". Den deontologiska skolandäremot menar att konsekvenserna inte spelar någon roll.


T omori
stadsbiblioteket göteborg kalendarium

Etikkursen - översikt. - ppt ladda ner - SlidePlayer

Det rätta prioriteras före det goda. 2021-04-09 · Denna tolkning har stöd i den proposition som låg till grund för riksdagens prioriteringsbeslut 1997 [2], framför allt i relation till den enskilda patienten. Samtidigt sägs det i denna proposition att man på verksamhetsnivå måste ha ett mindre snävt förhållningssätt. Se hela listan på plato.stanford.edu under tolkningen. 21 § andra uppgifter än tolkning 21 § När en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får denna inte företräda den ena parten inför den andra. Denna får under tolkningen inte utföra någon annan uppgift än att tolka.