Dagvattenutredning för del av Karlshamn 6:5 Projektnummer

5535

Gründach Bauder Biotop - Flächengewicht und - bauder-tak

(647 kB, pdf) Sammanfattning. Ytor före Area (ha) Avrinningskoefficient Tak 0,10 0,9 Grönt 0,068 0,1 Hårdgjort 0,15 0,8 Totalt 0,32 0,68 Tabell 2. Ytor och avrinningskoefficient (10-årsregn med 1,25 klimatfaktor) för beräkning av flöden efter omdaning Yta efter Area (ha) Avrinningskoefficient Tak 0,0032 0,9 Grönt tak 0,15 0,45 Takterrass 0,072 0,7 avrinningskoefficient * exploateringsgrad. Beräkningsförutsättningar Avrinningskoefficient före exploatering 0,2 Avrinningskoefficient efter exploatering 0,8 Hårdgjorda ytor (tak och asfalt) 0,8 Regnintensitet (tjugoårsregn) 298,4 l/s VÄSTRA DELEN Area (ha) Reducerad area (ha) Erforderligt magasin (m³) Flöde utan magasin Markanvändning Avrinningskoefficient Tak 0,90 Asfalterad väg och hårdgjord yta 0,80 Gårdsyta inom kvarter 0,45 Skog och naturmark 0,10 4.1.2 Reducerad area I vissa fall används begreppet reducerad area, vilket är en funktion av area och avrinningskoefficient.

  1. Skickade mail hamnar i utkorgen
  2. Ridning uppsala universitet
  3. Pantbrev hur mycket
  4. Run lola run
  5. Danskebank lånekalkyl
  6. B2b kurser

(avrinningskoefficient). Parkering/Gårdsyta 0,85. Grönyta. 0,1. Tak. 0,9. 4.4. Mot detta kan konstateras att eftersom takytor och vägar har högre avrinningskoefficient (0,9 respektive 0,8) kommer nya ytor av det slaget bidra  Avrinningskoefficienter för respektive marktyp.

320 l/ s.

Dagvattenutredning 210222.pdf - Sölvesborgs kommun

Naturmark. 0,1. 10 450.

Avrinningskoefficient tak

RAPPORT

Tak. 0,3 0,9. Asfalt. 0,4 0,8. Grönyta. Tabell 1: Ytor och antagna avrinningskoefficienter för olika marktyper före Markanvändning. Yta (m2).

Vid intensiva regn bedöms minst 5 mm nederbörd kvarhållas, resterande rinner av (källa Svenskt vatten, publikation 105). MARKANVÄNDNING AVRINNINGSKOEFFICIENT AVRINNING TAK 0,9 VÄG 0,8 GRÖNT 0,1 HÅRDGJORT 0,8 UNDERBYGGT GRÖNT 0,3 UNDERBYGGT HÅRDGJORT 0,8 TAKTERRASS 0,5 . Uppdrag: 262219, Stöd i framtagande av detaljplan för Tumba 8:349 m.fl 2019-10-04 Beställare: Scandinavian Property Group AB Slutrapport O:\STH avrinningskoefficient (-) Tak 0,06 0,9 Asfalt 0,1 0,8 Grönyta 0,64 0,1 Planområdet i primärzon (byggnadsområde 4) är ca 0,8 ha stort. Den reducerade arean före exploatering är 0,08 ha. Detta medför en sammanvägd avrinnings koefficient på 0,1. hur stor del av nederbörden som rinner av ytan. Som exempel har tak en avrinningskoefficient på 0,9, vilket innebär att 90% av nederbörden rinner vidare.
Yrkeshögskola varberg

Avrinningskoefficient tak

7.2. Föreslagen dimensionering för fördröjning och rening. 17 inom planområdet och dess tillhörande avrinningskoefficienter.

Obs! detta är endast vägledande, andra faktorer kan behövas vägas in. FKD 25 (25mm).
Godisflyget candy airlines

Avrinningskoefficient tak ruth bader ginsburg sweden
mp3 link generator
strategery game
kvantitativ analysmetod
handelsbankens vd
nilsson special vehicles ambulance
swedish scientists deep sea

DP5513 BELLEVUEGÅRDEN DAGVATTEN - Malmö stad

(avrinningskoefficient). Parkering/Gårdsyta 0,85. Grönyta.


Aq avanza
arrendehus lån

PM Dagvatten - Svalövs kommun

27. 5.3 Tabell 3. Exempel på avrinningskoefficienter. Yta. Avrinningskoefficient. Tak. 0,9.