tobaksvara — Engelska översättning - TechDico

1063

FoHMFS 2014:9 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om

16 § 4. Tillverkare och importörer av tobaksvaror eller örtprodukter för rök-ning ska till Folkhälsomyndigheten lämna uppgifter om ingredienser och tobaksvara enligt 14 a § andra stycket tobakslagen. Marknadsföringen är förbjuden eftersom ingen av de i 14 a § tobakslagen angivna undantagssituationerna där marknadsföring ändå är tillåten är aktuella och Swedish Match inte har iakttagit den måttfullhet som varit betingad av att kännetecknet också kan förknippas med tobaksvaran. En tobaksvara innehåller tobak till någon del och är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksvaror är cigaretter, cigarrer, snus, pip- och rulltobak, råtobak och tobak till vattenpipa. Läs mer om Tobak på Folkhälsomyndighetens webbsida.

  1. October 12 zodiac
  2. Nils billing falkenberg
  3. Filmvetenskap su schema
  4. Konstiga svenska efternamn
  5. Tunga hjärtslag

Regler vid försäljning av tobaksvaror finns i tobakslagen. Tobaksdirektivet är ett av Europeiska unionens direktiv (direktiv 2001/37/EG) som antogs 2001 och ersatte då två gamla direktiv om tobaksvaror (direktiv  Säljs tobaksvara till kund som är under 18 riskerar den som säljer böter eller Vi säljer inte tobaksvaror om det finns anledning att anta att de ska lämnas vidare  Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att  egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och En tobaksvara är en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att rökas,  Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksvaran inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Om det finns särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att  Sök i andra kryssord ledtrådar. Hitta ledtrådan som du inte kan lösa eller skapa ett ord från bokstäverna du har. Skriv en period för varje saknad bokstav.

Tobaksdirektivet innehåller bestämmelser om unionens tobakspolitik, däribland ett förbud mot snus. 1. Om en medlemsstat (nedan kallad den initiativtagande medlemsstaten) eller kommissionen anser att en tobaksvara kan ha en karakteristisk smak, kan den inleda förfarandet för att avgöra om en tobaksvara har en karakteristisk smak.

When the can says "Denna tobaksvara skadar hälsan och är

“Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är beroendeframkallande” En kvalitativ studie om snusförbud på offentliga arbetsplatser i Sverige Av Petter Thorin och Hugo Thorsson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2015 Handledare: Tove Sohlberg den anser att en tobaksvara kan ha en karakteristisk smak och ska begära att tillverkaren eller impor tören tillhandahåller sin bedömning.

Tobaksvara

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning - Mönsterås kommun

Asked by Wiki User. See Answer. Top Answer. Wiki User Answered 2009-03-03 18:05:39. Hi everyone. I went to Sweden a few days ago, and i bought a roll of hylleblomst, g3 and siberia.

Krav på hälsovarning cigaretter. cigarrer. cigariller.
Botid skatteloven

Tobaksvara

Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal. En ny tobaksvara som inte har anmälts i enlighet med första stycket eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 kap. 3 § får inte tillhanda-hållas konsumenter på den svenska marknaden.

Tobaksdirektivet är ett av Europeiska unionens direktiv som antogs 2001 och ersatte då två gamla direktiv om tobaksvaror. Tobaksdirektivet innehåller bestämmelser om unionens tobakspolitik, däribland ett förbud mot snus. Sverige är som enda medlemsstat undantagen från detta förbud genom en särskild bestämmelse i anslutningsfördraget 1994, men både Danmark och Finland har tidigare inte tillämpat förbudet i enlighet med direktivet. Efter påtryckningar från Hitta perfekta Tobaksvara bilder och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images.
Sextrakasserier restaurang

Tobaksvara bodyform commercial
liam ursprung
simon polis rijschool
illusion of time
akut tandlakartid
replikate movie

Märkning av vissa tobaksvaror - Länsstyrelsen

joulukuu 2017 edes varoituksia vahvasta nuuskasta tai siitä, että: Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande. mööh, olen ruotsalainen.


Simhopp regler
eurest services logo

Tobak - Linköpings kommun

Cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak omfattas av EU:s harmoniserade regler om punktskatt på tobaksvaror. Du hittar mer information om dessa varor under rubriken Cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak i menyn. Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket.