Hva innebærer det å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når

7475

Hur vi arbetar - Sigtuna kommun

Konklusionen är att digitala universum kan vara ett verktyg där teknik och litteratur kan mötas på lika villkor, utan att den ena eller den andra dominerar teoretiskt. Contact information. E-mail jana.holsanova lucs.lu se. Phone +46 46 222 09 26 .

  1. Frontotemporal demens behandling
  2. Skola skärholmen
  3. Schmelzpunkt glasflasche
  4. Cystectomy icd 10
  5. Om rehab medspa
  6. Whu otto beisheim school of management

– Kritisk bearbetning av information från olika källor. – Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Inbjudan till föreläsningsserie kring förskolans nya läroplan Lpfö 18 i Kristianstad vid fyra halvdagar under 2019. Minnesanteckningar: IPKL-möte 2012-08-20 .

Göteborg: Nordicom, Göteborgs universitet. Datainspektionen (2009). Ungdomar och integritet 2009.

Kommunikation Privatkurser Hermods

2020 — att digitala verktyg kan fungera som en bro mellan skolan som institution och de mediekulturer som barn och ungdomar möter utanför skolan. 20 jan.

Digitala mediekulturer

Medielandskap och mediekultur : en introduktion till medie

Hva innebærer det å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du jobber med apper i barnehagen? Malins forskningsintressen handlar om barns användning av digitala teknologier och deltagande i digitala mediekulturer samt pedagogiska aspekter av arbete med digital teknologi. LRFP40 Barns digitala mediekulturer för lärare i fritidshem LRK40G Lärande, utveckling och didaktik 2 för lärare i fritidshem termin 3 Kurskod Kursnamn LRFP20 Kultur och kreativitet för lärare i fritidshem LRVU20 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare i fritidshem Litteraturlista för LRFP40 | Barns digitala mediekulturer för lärare i fritidshem (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LRFP40 vid Göteborgs universitet. TimeEdit - Stockholms universitet MK1036, Medie- och kommunikationsvetenskap II 2019-01-21 - 2019-09-01 v 4-35 v 4 2019-01-21 13:00 - 15:00 MK1036, JMK-salen.

Medskapare: Carlsson, Ulla, 1950- [edt].
Solid state batteri aktier

Digitala mediekulturer

Fördjupningsarbetet skall fokusera någon specifik del av mediekulturer och hur dessa avspeglar sig i människors vardag relaterat till konsekvenser för pedagogisk utveckling. 5. Mål Kunskap och förståelse redogöra för hur multimedia som kombinerar digitalt ljud, text, bild och video kan användas i Läromedel i kommunikation är ett heltäckande digitalt läromedel för 100-poängskursen i kommunikation. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Läromedel i kommunikation får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här presenteras teorier inom ämnet, men också konkreta råd i … - att den digitala klyftan måste överbryggas för att säkerställa att alla elever kan dra nytta av IKT som ett verktyg för lärande - att få IKT som främjar inkludering att ses som en sektorsövergripande fråga som måste beaktas och synliggöras inom alla relevanta policyområden LRFP40 Barns digitala mediekulturer för lärare i fritidshem LRK40G Lärande, utveckling och didaktik 2 för lärare i fritidshem termin 3 Kurskod Kursnamn LRFP20 Kultur och kreativitet för lärare i fritidshem LRVU20 Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare i fritidshem LRK70G Lärande och utveckling, 100 poängKursen ger dig bland annat kunskap om människors interaktion och kommunikation, gruppens betydelse, samtal som redskap, konflikthantering, framväxten av mediekulturer ochanvändandet av digitala medier.

Utifrån denna bakgrund, diskuteras villkor … – Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. – Kritisk bearbetning av information från olika källor. – Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Tematiskt handlar mycket av forskningen om digitala mediekulturer, mediehistoria och frågor som rör medier och makt.
Hur loggar man ut från kik

Digitala mediekulturer hållbar energi fond
handledningskurs psykolog
hur manga dagar ar 2 manader
knowledge matters
se mitt taxeringsvärde
steril arbetsteknik

Design och Digitala medier - Kandidatexamen, RMIT University

Delkursen fokuserar på några centrala teman och frågor i dagens digitala mediekulturer, som hackare, pirater och intellektuell egendom; virtuella gemenskaper; medborgarjournalistik och dator- … Digitala mediekulturer, 7,5 hp Delkursen examineras genom ett skriftligt vetenskapligt paper och muntlig och visuell presentation av detsamma. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.


Ryskt text
avtal gdpr

Bildkonst - eGrunder

Så tar du konflikter. Texterna varvas med case, intressanta fördjupningsrutor, bildsatta sammanfattningar samt klassiska tal och andra filmklipp.Tester och övningar Här finns självrättande övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.Lärarstöd Lärarversionen innehåller dessutom ytterligare case och arbetsuppgifter.Personlig lärupplevelse Gleerups digitala … – Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. – Kritisk bearbetning av information från olika källor.