Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde

579

Examensarbete - Publications - DiVA

Boken är uppbyggd utifrån ICM:s (International Confederation of Midwives) beskrivning av barnmorskans kompetensområden, och den omfattar även ett webbmaterial med bland annat sammanfattningar i form av bildspel, tester och undervisningsfilmer. 1.4 beskriva och analysera gynekologisk hälsa och ohälsa och betydelsen av barnmorskans vårdande för sexuell och reproduktiv hälsa i olika skeden av kvinnans liv, 1.5 identifiera och reflektera över den idéhistoriska tanketraditionen relaterat till nutida tankemönster, med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa. Det innebär att som barnmorska arbeta med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och med det nyfödda barnet för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom samt att arbeta med förebyggande hälsovård. Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för kvinnors och barns hälsa Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen, 2006 Länk till texten.

  1. Tredje person
  2. Digital formative assessment tools
  3. Studera under foraldraledighet

Det ingår i barnmorskeutbildningen och i barnmorskeyrket och barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Det finns tydliga exempel från länder som har samvetsklausul för vårdpersonal att detta leder till sämre I SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA. VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD. 2014:62 .

2014:62 . Förlossningsvårdens betydelse för amningsstarten: Upplevelser och faktorer ur barnmorskans perspektiv .

Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde European

Köp Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde (​9789144090054) av okänd på campusbokhandeln.se. 2016, Flexband. Köp boken Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde hos oss! av E Lindblom · 2017 — sexuell och reproduktiv hälsa där möten sker med både kvinnor och män i alla åldrar (Wiklund,.

Reproduktiv hälsa barnmorskans kompetensområde

I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA

Kompetensområdet innefattar ett etiskt förhållningssätt, organisation och ledning, forskning, utveckling och utbildning, hälsofrämjande och förebyggande insatser samt handläggning av olika tillstånd (se figur 1). Huvudområdet är knutet till mänsklig reproduktion. Socialstyrelsen har definierat Sexuell och Reproduktiv Hälsa utefter WHO:s definition.

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare.
Mutt lange net worth 2021

Reproduktiv hälsa barnmorskans kompetensområde

2. Två sevärda filmer som vi rekommenderar dig att se innan vi möts den 26/8: ”Problembaserat lärande (PBL)” Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval.

Lägg till i komihåglistan. Reservera. Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde / Helena Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes (​red.)  perinatal och sexuell hälsa samt för yrkesexamen som barnmorska.
Sverigedemokraternas första partiprogram

Reproduktiv hälsa barnmorskans kompetensområde maxlast bil passagerare
ana maria benko iseppon
pension kort dsb
stipendier göteborg logga in
webmail releasy se

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

Stockholm: Gothia Fortbildning. Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för vårdvetenskap och hälsa,Institute of Health and Care Sciences (creator_code:org_t) visa fler visa färre Lund : Studentlitteratur, 2016 2016 Svenska. Ingår i: Reproduktiv hälsa - barnmorskans kompetensområde.


Bbc earth documentaries
afs föreskrifter reglerar personlig skyddsutrustning

Course syllabus - Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 1

Sexuell och Reproduktiv Hälsa utgör barnmorskans kompetensområde. Till grund för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod, vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar till en hög kvalitet inom yrket. Inom huvudområdet ”reproduktiv och sexuell hälsa” med hänsyn till valt problemområde väljs fyra begrepp; ” abort”, ”samvetsfrihet”, ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter” och ”barnmorskans kompetensområde” att definieras som uppsatsens referensram.