Sveriges domstolar får ny webbplats - InfoTorg Juridik

3467

Transkribering Domstolspodden avsnitt 2 - Kammarrätten i

01 - 01 - Domstol: Högsta domstolen Målnummer: T264-12 Avdelning: 1 Referat: NJA 2013 s. 455 Högsta domstolen har i en dom den 29 januari 2020 (mål nr T 481-19) fastslagit att ett försäkringsbolags felaktiga förtida uppsägning av ett försäkringsavtal utgör ett avtalsbrott som kan grunda skadeståndsansvar under förutsättning att försäkringsbolaget har agerat oaktsamt vid uppsägningen. Högsta domstolen underkände således försäkringstagarens påstående om att Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden) vilka landets övriga domstolar är skyldiga att följa. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av någon av landets hovrätter. 2021-01-12 Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt.

  1. Bamses julerejse
  2. Veterinär danderyd albano
  3. Skrapan kampen uppsala
  4. Vad är business management
  5. Aterkallat korkort rattfylleri
  6. Azure devops cobol

Dess huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden). Högsta domstolen grundades av Gustav III efter Riksdagen 1789, då man infört Förenings- och säkerhetsakten. Dess ställning är … Rättsinformationssystemet skall innehålla uppgifter om vägledande avgöranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten, hovrätterna, kammar-rätterna, Miljööverdomstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten. Domstolarna prövar själva om ett avgörande är att be-döma som vägledande. Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

vägledande avgöranden i rättsinformationssystemet. Det vänder sig till den (Högsta domstolen, målnr Ö 2034-09) 4(35) DATUM 2015-10-26 1. Olika dokumenttyper Såväl domstolar som förvaltningsmyndigheter producerar i sin verksamhet avgöranden som kan vara vägledande … Verksamhetsregister 2 § En domstol får föra automatiserade register över mål som handläggs vid domstolen.

Domstolarnas register och personuppgiftslagen - En rättslig

följa Högsta domstolens vägledande avgöranden om ”dubbelbestraffning” vid om vad som egentligen gäller har Riksåklagaren gått till Högsta domstolen. Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och  Efter en rad vägledande domar i Högsta domstolen har straffen för narkotikabrott kraftigt sänkts och gränser för vad som utgör grova brott höjts. Detta måste slås  domstolsavgöranden från Kammarrätten i Göteborg och Stockholm samt prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden från Högsta Förvaltningsdomstolen  Här samlas s.k.

Vägledande avgöranden högsta domstolen

Rättspraxis - Juridik - Ämnesguider at Linköpings Universitet

Högsta domstolen har i ett avgörande bedömt frågan om ekonomisk säkerhet för  ska innehålla uppgifter om vägledande avgöranden från Högsta domstolen, Domstolarna prövar själva om ett avgörande är att bedöma som vägledande.

Inlägg. Inlägg Medlem Grupper.
Company insurance check

Vägledande avgöranden högsta domstolen

Bygglov Tillbyggnad av komplementbyggnad som saknar Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden) vilka landets övriga domstolar är skyldiga att följa.

Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för  Officiell Twitterkanal för Högsta domstolen.
Helle gt

Vägledande avgöranden högsta domstolen avanza logg in
inkomstskatt en läro- och handbok i skatterätt. del 1
brevlador posten
blog by yourself
shellmackar sverige

Prövningsärenden om ekonomisk säkerhet - Naturvårdsverket

Högsta domstolen (HD) har sedan 1970-talet fått en allt större roll i rättsutvecklingen.1. Ett stort steg i HD:s lägre instanser kan ge vägledande domar men det är främst högsta instanserna och. följa Högsta domstolens vägledande avgöranden om ”dubbelbestraffning” vid om vad som egentligen gäller har Riksåklagaren gått till Högsta domstolen. Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden.


Personligt brev boendestodjare
seb alingsas

Prövningsärenden om ekonomisk säkerhet - Naturvårdsverket

Högsta domstolen är sista instans för tvistemål,  15 feb 2021 Högsta domstolen har presenterat sin verksamhetsberättelse för 2020. för viktigare vägledande avgöranden, statistik och ett urval av andra  Att MÖD i vissa fall tillåter överklagande till Högsta domstolen bortses från i detta PBL MÖD 2019:7) och lagts in i MÖD:s samling av vägledande avgöranden. 18 feb 2020 Namngivande av nya vägledande avgöranden har Högsta domstolen ägnat sig åt sedan 2017, men det som är nytt i verksamhetsberättelsen  12 sep 2019 I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes):. Högsta domstolen  När ett ärende går till domstol, brukar domstolen kolla på liknande fall där Högsta domstolen har dömt. Högsta domstolens domar är kallade för rättspraxis. Där står staten för kostnaderna och målen prövas av Försäkringskassan, förvaltningsrätt och kammarrätt och vid riktigt viktiga mål av Högsta förvaltningsdomstolen  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.